انواع موتور پرده برقی
۲۵
بهمن

انواع موتور پرده برقی

انواع موتور پرده برقی کدامند؟ انواع موتور پرده برقی در اصل به دو دسته تقسیم می شوند: موتورهای AC و DC. این دسته بندی بر اساس نوع جریان الکتریکیی که برای عملکرد آنها استفاده می شود صورت می گیرد.   هر یک از این دسته بندی ها نیز می توانند...

ادامه مطلب...